Usługi samochodowe

Miasto (woj.)
(miejscowość)
Kategoria

Cytlau Adolf

Miasto: Gotartów
Kategoria: elektromechanika

19a, Gotartów
tel. 77 413 13 03


Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.