Usługi samochodowe

Miasto (woj.)
(miejscowość)
Kategoria

Mix

Miasto: Harbutowice
Kategoria: czesci, akcesoria - detal

222, Harbutowice
tel. 33 858 46 57


Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.